Phiên họp thứ bảy Hội đồng bầu cử quốc gia

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trên cơ sở Báo cáo tổng kết công tác bầu cử toàn quốc, Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo của Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết. Sau khi họp cho ý kiến tại phiên họp toàn thể lần thứ bảy, báo cáo này sẽ được báo cáo chính thức tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử vào ngày 18/7/2016 và sẽ được trình bày tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức ngày 22/5/2016 có 496 đại biểu Quốc hội trúng cử. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, xác nhận tư cách có 1 trường hợp đang được cơ quan chức năng tiến hành quy trình xem xét, xử lý có dấu hiệu vi phạm khuyết điểm. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội và cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XIV cho người trúng cử và sẽ báo cáo kết quả này tại Phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. 

Phiên họp thứ bảy là phiên họp toàn thể cuối cùng của Hội đồng bầu cử quốc gia. Từ nay đến ngày tổng kết công tác bầu cử, nếu có việc cần xin ý kiến Hội đồng sẽ thực hiện bằng cách gửi phiếu xin ý kiến trực tiếp để giải quyết./. 

Toàn cảnh phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 


Đề xuất