Những bức ảnh đi cùng năm tháng

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nuớc, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin trân trọng giới thiệu tới đồng bào một số bức ảnh quý, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.

Bộ Chính trị Trung ương Ðảng họp tháng 11/1974, quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

 

Xẻ dọc Truờng Sơn đi cứu nước. Ảnh: Minh Truờng – TTXVN

 

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: Trần Mai Huởng – TTXVN

 

Quân giải phóng đánh chiếm sân bay Tân Son Nhất ngày 30/4/1975..Ảnh: Ðinh Quang Thành – TTXVN

 

Lực luợng vũ trang tiến vào giải phóng Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Dân quân du kích Tây Nguyên cùng bộ đội kéo pháo vào trận địa. Ảnh: Phú Tuấn – TTXVN

 Ngày 26/4, Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn bắt đầu. Quân ta tiến về Sài Gòn từ các ngả. Ảnh: Lâm Hồng Long – TTXVN


Nhân dân Ðà Nẵng đón chào đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố ngày 29/3/1975. Ảnh: Ðinh Quang Thành – TTXVN

Ðồng bào Tây Nguyên múa hát mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tụng - TTXVN

 


Đề xuất