Nghề dệt vải truyền thống của đồng bào Lự ở Lai Châu

Ngoài duy trì nghề dệt truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay, góp phần tăng thu nhập cho đồng bào, Bản Hon còn thành lập đội văn nghệ để phục vụ du khách, dân bản với mong muốn tiếng hát sẽ kết nối mọi người lại với nhau; đồng thời truyền dạy cho các hế hệ trẻ những điệu múa xòe, thổi sáo nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Lự…

Phụ nữ dân tộc Lự dệt vải vào lúc nông nhàn

Phụ nữ dân tộc Lự rất khéo tay trong thêu thùa làm các mặt hàng lưu niệm

 

Các mặt  hàng lưu niệm do phu nữ dân tộc Lự làm ra

Vải dệt tấm là sản phẩm độc đáo của đồng bào Lự

 


Đề xuất