Ngành Nội chính Đảng triển khai công tác năm 2017

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả của toàn ngành trong năm qua.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

Đồng tình với 9 nhóm nhiệm vụ công tác của ngành Nội chính năm 2017, Thường trực Ban Bí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh cần nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy với tư cách là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Để thực hiện tốt yêu cầu này, Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp, đề nghị, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan làm việc, phối hợp, trao đổi, báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin theo quy định; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan cần phối hợp, tạo điều kiện, thực hiện các đề nghị, yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính cấp tỉnh theo quy định. 

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương những chủ trương, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Bảo đảm nguyên tắc không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng nhưng cũng không làm thay hoạt động chuyên môn của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN
Đề xuất