Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
Sau khi nghe đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tinh thần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ đã đưa Nghị quyết của Đảng nhanh đi vào cuộc sống và tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.
 
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại Tuyên Quang.
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại Tuyên Quang.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng thông tin tới cán bộ chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang những vấn đề quan trọng, cấp bách mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang cần phát huy thật tốt tinh thần cách mạng của Thủ đô kháng chiến để triển khai tốt hơn, hiệu quả hơn nữa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần tích cực, thiết thực, nói đi đôi với làm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần bổ sung chương trình hành động toàn khóa để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; ban hành nghị quyết có tính trọng tâm, trọng điểm, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tuyên Quang, trong 9 tháng năm 2016, kinh tế của tỉnh có bước phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt trên 8.300 tỷ đồng, đạt trên 68% kế hoạch năm; doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên 13.000 tỷ đồng, đạt trên 72% kế hoạch, giá trị xuất khẩu đạt trên 61 tỷ USD, đạt 80% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.129 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch năm. Văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm, chăm sóc sực khỏe cho nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng, an ninh được giữ vững; cải cách hành chính tiếp tục được duy trì. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực.

Có thể bạn quan tâm