Nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị bất ngờ

Buổi gặp mặt diễn ra nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang
với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh ý kiến của các đại biểu, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, cùng một số vấn đề có tính chiến lược mà các đại biểu đề xuất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Cục Tác chiến là cơ quan chỉ huy - tham mưu tác chiến chiến lược, cơ quan cơ mật trọng yếu của quân đội, là một trong những cơ quan quan trọng nhất của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ngày nay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, trong suốt 71 năm qua, kể từ khi được thành lập ngày 7/9/1945, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh bảo vệ biên giới, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Cục Tác chiến đã làm tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, trực tiếp chỉ đạo ngành tác chiến toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường đang tác động trực tiếp đến đất nước, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, bối cảnh tình hình đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra. 

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ Cục Tác chiến cần nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Cục Tác chiến cần tăng cường công tác nắm chắc tình hình, trên cơ sở đó tích cực, chủ động tham mưu kịp thời và chính xác với Đảng, Nhà nước, Quân đội những vấn đề cấp bách và lâu dài, những vấn đề mang tính then chốt, chiến lược trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cục Tác chiến cần tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp cũng như chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để bị bất ngờ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các cán bộ Cục Tác chiến đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện sống vui, sống khỏe, là công dân tốt và tích cực đóng góp công sức, trí tuệ giáo dục thế hệ trẻ, tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tùy theo điều kiện, khả năng của mỗi người.


Đề xuất