Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Sáng 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 1Đoàn xe đưa các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 2Đoàn xe đưa các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 3Đoàn xe đưa các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 4Lực lượng CSGT dẫn đoàn xe chở đại biểu, khách mời đến dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 5Đoàn xe đưa các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 6Quang cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước giờ diễn ra phiên trù bị. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 7Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 8Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 9Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 10Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 11Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 12Các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 13Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 14Các đại biểu xem Trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” của TTXVN tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 15Các đại biểu chụp ảnh chung trước giờ khai mạc phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 16Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 17Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 18Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 19Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 20Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 21Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 22Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 23Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: TTXVN
Một số hình ảnh trong ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ảnh 24Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình, sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc.

Đại hội sẽ làm việc đến ngày 02/02/2021.

 TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm