Một số hình ảnh Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn K28

Một số hình ảnh Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn K28
Quang cảnh lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn K28 . Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Quang cảnh lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn K28 . Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao phần thưởng cho các học viên có thành tích học tập. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao phần thưởng cho các học viên có thành tích học tập. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Lê Trí Dũng, Trưởng Ban Biên tập Ảnh TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Lê Trí Dũng, Trưởng Ban Biên tập Ảnh TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình TTXVN trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Trung tập đào tạo nghiệp vụ Thông tấn trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Trung tập đào tạo nghiệp vụ Thông tấn trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Đại diện học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn phát biểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 Đại diện học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn phát biểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A chụp ảnh chung với lãnh đạo TTXVN trong ngày bế giảng. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Các học viên lớp nghiệp vụ Thông tấn K28A chụp ảnh chung với lãnh đạo TTXVN trong ngày bế giảng. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Có thể bạn quan tâm