Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC

Ảnh minh họa

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, chiều 7/4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ngay sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Theo kết quả kiểm phiếu, 458 đại biểu bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan, tương đương 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội. 

471 đại biểu bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình, tương đương 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội. 

472 đại biểu bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình, tương đương 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội. 

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Kết quả kiểm phiếu: Với 450 đại biểu bỏ phiếu tán thành (91,09% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; với 452 đại biểu bỏ phiếu tán thành (91,50% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình; với 447 đại biểu bỏ phiếu tán thành (90,49% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình. 

Tuy nhiên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng, do đó để đảm bảo về mặt pháp lý thì các Nghị quyết miễn nhiệm đối với hai chức danh này có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 


Đề xuất