Mai Sơn ổn định cuộc sống đồng bào vùng tái định cư thủy điện Sơn La

Đến thăm điểm tái định cư Quỳnh Lỷ, xã Chiềng Sung, chúng tôi cảm nhận rõ một cuộc sống mới no ấm đang điễn ra ở nơi đây

Những năm vừa qua, Mai Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp để ổn định cuộc sống của đồng bào vùng tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện. Mai Sơn đã đón nhận 920 hộ, 3.500 khẩu từ Quỳnh Nhai chuyển đến sinh sống tập trung tại 13 khu, 36 điểm TĐC ở các xã: Mường Bằng, Mường Bon, Cò Nòi, Hát Lót, Chiềng Sung...

Tại các điểm TĐC, hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, điện, nước sạch… đều được xây dựng hoàn thiện. Hiện đời sống của đồng bào tại các điểm TĐC đã ổn định. Mỗi hộ được cấp 1,22 ha đất sản xuất và 400 m2 đất ở, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.
 
Cầu treo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của đồng bào tại điểm tái định cư xã Mường Bon
 

Nhờ sắp xếp, bố trí đủ đất ở, đất sản xuất, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất..., việc tái định cư đã nhận được sự đồng thuận của các hộ đồng bào
 
Cán bộ Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn kiểm tra mô hình trồng ngô tại điểm tái định cư Quỳnh Lỷ, xã Chiềng Sung
 
Mai Sơn đưa cây mía vào trồng tại các khu, điểm tái định cư, góp phần phát triển kinh tế
 
Đồng bào tái định cư trong huyện áp dụng mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê đem lại hiệu quả kinh tế cao
 
Khám bệnh cho đồng bào tái định cư tại Trạm y tế xã Cò Nòi
 
Gia đình ông Lò Văn Ủng, điểm tái định cư bản Đoàn Kết, xã Mường Bon, làm giàu nhờ phát triển kinh tế trang trại 
 
Ngoài trồng cây lương thực, nhiều hộ đồng bào tái định cư ở xã Mường Bằng còn triển khai các mô hình nuôi gia súc, gia cầm để nâng cao thu nhập

Đủ đất ở, đất sản xuất, đồng bào đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng như: lúa, ngô, sắn, cà phê, đậu, đỗ, mía…; triển khai các mô hình nuôi gia súc, gia cầm; kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp… Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người tại các khu, điểm TĐC không ngừng được nâng lên, đạt 17,5 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm còn 9,5% tổng số hộ TĐC trên địa bàn.
Hữu Hải - Ngọc Dung - An Thành Đạt

Đề xuất