Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

Đồng chí Xổm-xạ-vạt Lềng-xạ-vắt trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng chí Xổm-xạ-vạt Lềng-xạ-vắt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng ; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ trước tới nay; khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Xổm-xạ-vạt Lềng-xạ-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đồng chí Xổm-xạ-vạt Lềng-xạ-vắt cũng đã thông báo với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta một số nét về tình hình Lào gần đây, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội X của Đảng, công tác đối ngoại của Lào và việc Lào sẵn sàng gia nhập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 và đang chuẩn bị tích cực đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2016. Đồng chí Xổm-xạ-vạt Lềng-xạ-vắt khẳng định Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện tốt các Thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam. 

Trong các cuộc tiếp và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng đồng chí Xổm-xạ-vạt Lềng-xạ-vắt sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng về đối nội và đối ngoại mà Lào đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, thịnh vượng; chúc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng vào đầu năm 2016.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đón tiếp và làm việc với đồng chí Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN


Các nhà Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay; khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Các nhà Lãnh đạo Việt Nam đã thông báo với Đoàn một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào sắp tới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào./.


Đề xuất