Lạng Sơn chủ động chăm lo cho lực lượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, công nhân

Lạng Sơn chủ động chăm lo cho lực lượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, công nhân
Các đồng chí Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Các đồng chí Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Đại hội đã hiệp thương cử ra 34 người tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa VI. Anh Nguyễn Tuấn Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2014 - 2019, tái cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa mới cần tiếp tục chú trọng bồi đắp lý tưởng cách mạng trong thanh niên. Các cấp hội cần đẩy mạnh đa dạng hóa giáo dục, tạo dựng môi trường rèn luyện, phấn đấu, đồng thời tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Cùng với đó, các cấp hội cơ sở tích cực đẩy mạnh các phong trào, chương trình, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu, tiềm năng sáng tạo của thanh niên, đặc biệt là những ứng dụng khoa học - công nghệ, khoa học - kỹ thuật vào phát triển sản xuất, đóng góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương. Các cấp hội cần đa dạng hóa hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên; tăng cường dạy nghề, tư vấn đào tạo, hướng nghiệp, tạo việc làm để thanh niên tự tin cống hiến sức trẻ. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Thanh niên khóa mới cần sớm xây dựng quy chế, phân công công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Với khẩu hiệu “Thanh niên Lạng Sơn đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến, vì Lạng Sơn phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Các cấp hội xây dựng lớp thanh niên Lạng Sơn giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, văn hóa, kiến thức, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, tích cực cống hiến. Một số chỉ tiêu trọng tâm quan trọng được đưa ra tại nhiệm kỳ mới như: tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho khoảng 50.000 lượt hội viên; hàng năm hỗ trợ ít nhất một mô hình khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ ít nhất 50 mô hình thanh niên khởi nghiệp; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 30.000 người dân, hiến máu tình nguyện đạt ít nhất 8.000 đơn vị máu; thành lập ít nhất 20 tổ chức hội Liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp… Nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực củng cố tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đặc biệt, hội đã chủ động chăm lo cho lực lượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, công nhân, thanh niên yếu thế trong xã hội. Để phong trào đến được với thanh niên, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hình thức, phương pháp gắn với kỳ sinh hoạt, hoạt động tập trung; trong đó, tập trung tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi hội, diễn đàn, tọa đàm… Toàn tỉnh đã tổ chức 7.300 buổi sinh hoạt chi hội, tọa đàm với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xây dựng 31 phòng học, điểm trường, 26 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng 3.500 nhà vệ sinh cải tiến, hố rác gia đình… với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 230 thanh niên khởi nghiệp thành công, phần lớn đạt thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên.
Nguyễn Quang Duy

Có thể bạn quan tâm