Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sơn La

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sơn La

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, hiện tỉnh đã hoàn thành 100% mục tiêu thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Cụ thể, tính đến ngày 11/11/2016, 19/19 sở, ngành; 12/12 huyện, thành phố; 204/204 xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. 

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại Sơn La.
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại Sơn La.

Đến nay, bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 477.367 lượt hồ sơ hành chính các loại. Riêng đối với việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quyết định số 3170/QĐ - UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổng thể Tổ chức mô hình một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La. Toàn tỉnh đã có thêm 6 huyện đưa mô hình một cửa hiện đại vào hoạt động.

Ông Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết: Việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại đã nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết giúp lãnh đạo, người dân theo dõi và kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai về quy trình, thủ tục, lệ phí, thời gian. 

Theo đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời cập nhật, báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính được tổ chức, công dân đồng tình, đánh giá cao. Sơn La hướng tới mục tiêu từ năm 2016 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong nhóm các tỉnh trung bình và đến năm 2020 xếp ở mức khá trong các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Sơn La. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. 

Song tỉnh cần tiếp tục triển khai đề án mở rộng áp dụng mô hình bộ phận một cửa hiện đại đối với các sở, ngành; thí điểm ứng dụng phần mềm một cửa liên thông từ UBND huyện, thành phố đến các phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Sơn La cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; từ đó sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong toàn tỉnh.

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, tỉnh Sơn La đề xuất Bộ Nội vụ sớm sơ kết, đánh giá mô hình Trung tâm Hành chính công đang thực hiện tại một số địa phương để có chỉ đạo, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, làm cơ sở để các địa phương trong đó có tỉnh Sơn La được sớm triển khai thực hiện thống nhất.

Có thể bạn quan tâm