Huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) được công nhận “Huyện nông thôn mới”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến dự.và phát biểu, biểu dương những nỗ lực của huyện Đơn Dương trong xây dựng nông thôn mới, cũng như kết quả chung của toàn tỉnh Lâm Đồng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách chung vào điều kiện cụ thể của từng địa phương; cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tạo buổi lễ.


Hiện Đơn Dương đã có 7 trong tổng số 8 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó 2 xã Lạc Lâm và Quảng Lập được công nhận trong năm 2013; 3 xã Ka Đô, Ka Đơn và Lạc Xuân được công nhận cuối năm 2014 và thêm 2 xã Đạ Ròn và Tu Tra vừa được công nhận vào tháng 6 năm nay. 

Theo đánh giá của huyện ủy Đơn Dương, trong 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã thực sự tạo ra những nhân tố mới cho nông thôn Đơn Dương. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, sự đóng góp tích cực của người dân, cơ sở hạ tầng của huyện đã thay đổi một bước căn bản, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. 

Đơn Dương là vùng sản xuất rau thương phẩm lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với trên 8.500ha rau trong tổng số trên 11.800 ha rau của Lâm Đồng. Cùng với việc áp dụng rộng rãi các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần đưa thu nhập người dân trong huyện ngày một nâng cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp hiện đạt 150 triệu đồng/ha, nhiều mô hình công nghệ cao trong đó đạt từ 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 48 triệu đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%, trong đó, vùng dân tộc thiểu số chỉ còn 3%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế khu vực nông thôn đều có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị, an ninh trật tự được giữ vững. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là “Huyện nông thôn mới” cho lãnh đạo huyện. 


Trong 5 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Đơn Dương đã ghi nhận được rất nhiều những kinh nghiệm, những điển hình các tập thể, cá nhân trong huy động sức dân, hiến đất làm đường, bắc điện chiếu sáng công cộng; trong nỗ lực vượt khó phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu... Đây sẽ là cơ sở để Lâm Đồng tổng kết xác định rõ hơn nội dung, cách làm cơ chế, chính sách hỗ trợ để triển khai tại các huyện khác trong tỉnh cũng như để Đơn Dương tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong giai đoạn tới./. Đề xuất