Hội thảo khu vực phía Nam lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Dân tộc

Hội thảo khu vực phía Nam lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Dân tộc

Trong 2 ngày 9-10/11, tại Trà Vinh, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo khu vực phía Nam lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và đề cương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng cho biết, Việt Nam có khoảng 12,5 triệu người thuộc 53 dân tộc thiểu số, chiếm 14,27% dân số cả nước. Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những chuyển biến quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua, các chính sách dân tộc còn nhiều bất cập, tản mạn và rải rác. Việc xây dựng Luật Dân tộc là vấn đề cấp bách hiện nay, khẳng định và thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể chế hóa Hiến pháp 2013, đảm bảo phù hợp với nội dung của các cam kết quốc tế về lĩnh vực dân tộc mà Việt Nam tham gia ký kết. 

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo. 


Tại hội thảo, các đại biểu được nhóm chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và phát triển, Đại học Luật Hà Nội, Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh dự án Luật Dân tộc và đề cương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc, do nhóm nghiên cứu xây dựng. 

Các Báo cáo thuyết minh dự án Luật Dân tộc, Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ dự án Luật về các dân tộc thiểu số tập trung vào nhiều nội dung như: những bất cập về chính sách và thực thi chính sách dân tộc, thực trạng pháp luật về dân tộc, sự cần thiết xây dựng Luật Dân tộc; những giải pháp chính sách khắc phục bất cập… 

Đề cương chi tiết Luật Dân tộc thiểu số gồm 8 chương: quy định chung; xác định dân tộc thiểu số; chính sách của nhà nước đối với dân tộc thiểu số; quyền và thực thi quyền đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý nhà nước đối với dân tộc thiểu số; điều kiện bảo đảm thực thi chính sách, pháp luật đối với dân tộc thiểu số; chế tài đối với hành vi phạm luật và điều khoản thi hành. 

Hầu hết các đại biểu thống nhất với các dự thảo Báo cáo và đề cương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc. Các đại biểu khẳng định, đồng bào dân tộc thiểu số là bộ phận thống nhất, không tách rời của đất nước Việt Nam. Do đó, Luật Dân tộc phải đạt được mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, thống nhất giữa các dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát triển, hòa nhập bằng các chính sách, việc làm cụ thể.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm