Học và làm theo Bác: Gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Sáng 17/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 8 điểm cầu các huyện, thành phố nhằm đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004-01/01/2024).

Học và làm theo Bác: Gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động ảnh 1Các đại biểu dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục nêu rõ: Hai năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, chất lượng chủ trưởng trên của Đảng. Lai Châu xác định nhiệm vụ đột phá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 là “Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận tại đơn vị; phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, tập trung làm tốt 3 khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương.

Học và làm theo Bác: Gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động ảnh 2Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục trình bày báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Toàn tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW với 8.198 hội nghị, 431.346 lượt người tham dự; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98,7%. Toàn tỉnh có 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, trong đó có 57,6% (588) đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và công khai tại trụ sở. Tỉnh cũng đã xây dựng 1.093 mô hình thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021-2025, trong đó có 211 mô hình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; 94 mô hình về tuyên truyền; 273 mô hình về phát triển kinh tế; 284 mô hình về văn hóa xã hội…

Các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Lai Châu còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Từ tháng 5/2021 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cơ quan tham mưu cấp ủy đã tổ chức 441 cuộc kiểm tra, 592 cuộc giám sát đối với 483 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và 1.206 cán bộ, đảng viên.

Học và làm theo Bác: Gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động ảnh 3Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương kết luận Hội nghị. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Thời gian tới, Tỉnh ủy Lai Châu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, tập trung làm tốt ba khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ chính trị. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023)…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận, đưa ra các giải pháp về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt tư tưởng của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó phát huy nội lực, thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Học và làm theo Bác: Gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động ảnh 4Đại biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Hội nghị đã phát động đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024), 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024).

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc duy trì nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh, ý chí của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Học và làm theo Bác: Gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động ảnh 5
Học và làm theo Bác: Gắn nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, cuộc vận động ảnh 6Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 36 cá nhân và 8 hộ gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm