Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/9/2016, tại Thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Lý Tiểu Lâm. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN


Trong chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/9/2016,tại Thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Chu Mộ Băng. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN


 Trong chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/9/2016,tại Thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Dịch Hội Mãn. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Sáng 13/9/2016, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện các gia đình, cựu cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/9/2016, tại Thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Triệu Hồng Tinh, Tổng giám đốc điều hành bộ phận quốc tế, Công ty TNHH Hoa Hạ Hạnh Phúc. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/9/2016, tại Thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Vương Huy, Phó giám đốc phụ trách toàn cầu Công ty TNHH kỹ thuật Hoa Vi. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 


Đề xuất