Hoàn thành việc cấp điện lưới quốc gia đến 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn

Một năm trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển cho 2 xã đảo là An Vĩnh và An Hải (đảo Lớn) của huyện đảo này.
 

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ngãi vận hành cấp điện cho hệ thống chuyển đổi nước biển thành nước ngọt trên đảo Bé.

 

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ngãi vận hành cấp điện cho hệ thống chuyển đổi nước biển thành nước ngọt trên đảo Bé. 

 

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ngãi vận hành các tổ máy diesel phát điện trên đảo Bé, gồm 2 tổ máy diesel phát điện, công suất 2x110 kVA. 

 

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ngãi vận hành các tổ máy diesel phát điện trên đảo Bé, gồm 2 tổ máy diesel phát điện, công suất 2x110 kVA. 

 Đề xuất