Hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh và bảo trì các các tuyến đường địa phương

Hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh và bảo trì các các tuyến đường địa phương
Thực hiện Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang thi công xây dựng 58 cầu dân sinh khu vực nông thôn của tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Trần Thị Thanh Hòa
Thực hiện Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang thi công xây dựng 58 cầu dân sinh khu vực nông thôn của tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Trần Thị Thanh Hòa
Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, LRAMP là dự án giao thông quan trọng vì mục tiêu hỗ trợ bảo trì đường địa phương và xây dựng các cầu dân sinh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo đà xây dựng nông thôn mới. Từ đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng miền trên toàn quốc”. Dự án gồm 2 hợp phần chính; trong đó, hợp phần đường có mức đầu tư hơn 3.290 tỷ đồng, do 14 tỉnh triển khai khôi phục và cải tạo 676 km; bảo dưỡng thường xuyên hơn 61.100 km đường. Hợp phần cầu có mức đầu tư gần 5.800 tỷ đồng, xây dựng 2.174 cầu ở các địa phương vùng sâu, vùng xa của 50 tỉnh thành. Theo ông Huyện, đến nay, dự án đã khởi công và xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 1.037 cầu, năm 2019 dự kiến sẽ hoàn thành 1.800 cầu và đến năm 2020 hoàn thành tất cả các cầu theo kế hoạch. Trong số 14 tỉnh thực hiện khôi phục cải tạo hợp phần đường địa phương, chỉ có tỉnh Quảng Trị chưa triển khai. Còn các địa phương thực hiện khá tốt như: Nam Định, Quảng Nam và Bình Định. Bà Trần Minh Phương, Giám đốc dự án cho biết, với sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị tham gia dự án, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, các địa phương, đến nay dự án đang thực hiện theo đúng lộ trình và đã đạt được những kết quả rất khả quan. Hợp phần cầu dân sinh đã được triển khai nhanh hơn khoảng 1 năm so với kế hoạch chung của dự án. Các công trình đưa vào danh sách đầu tư đều đáp ứng tiêu chí về môi trường, xã hội.     Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, tại Quảng Nam,  LRAMP hỗ trợ hơn 204 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA, 16 tỷ đồng từ vốn đối ứng các địa phương để khôi phục 38 km đường giao thông, bảo dưỡng hơn 14.000 km đường và xây dựng 34 cầu dân sinh, chủ yếu ở vùng nông thôn, miền núi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở khu vực này phát triển, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Phần lớn ý kiến tại hội thảo đều khẳng định, qua thực hiện dự án, việc quản lý bảo trì đã được các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị ở địa phương thực hiện ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục khảo sát, thiết kế...
Đoàn Hữu Trung

Có thể bạn quan tâm