HĐND tỉnh Phú Thọ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh

Các đại biểu đã bầu ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Vi Trọng Lễ, và ông Dương Hoàng Hương trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông: Hà Kế San, Hoàng Công Thủy và Nguyễn Thanh Hải.

Ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN.


Ra mắt thành viên các Ban của HĐND tỉnh khóa mới. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN.

 

Ra mắt các Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa mới. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN.

 


Đề xuất