Điện mừng nhân dịp Ngài Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ

Nhân dịp Ngài Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, ngày 9/11/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng./.

Có thể bạn quan tâm