Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, thông báo kết quả Đại hội Đảng XII

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy (bên phải) phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có toàn bộ đảng viên thuộc Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp và lưu học sinh tại Lào trong địa phận Viêng Chăn.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cho biết buổi lễ diễn ra trong không khí cả nước đang tưng bừng chào mừng thành công của Đại hội Đảng XII. 86 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh được bản lĩnh và trí tuệ của mình khi dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển. Hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
 
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo nhanh cho các đảng viên tham dự về kết quả Đại hội Đảng XII. Theo Đại sứ, sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đảng XII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra. Thể hiện trí tuệ, quyết tâm và ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận dân chủ, bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
 
Về phát triển kinh tế-xã hội, Đại hội chủ trương vừa đạt tăng trưởng cao hơn, vừa chú trọng chất lượng tăng trưởng gắn với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, phát huy vai trò của thị trường và các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, vai trò của khoa học công nghệ và nhân tố con người, đồng thời đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Về chính trị, Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục phát huy dân chủ trong xã hội và bảo đảm quyền con người gắn với tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
 
Về lĩnh vực đối ngoại, Đại hội chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu.
 
Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị trong Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào… căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của mình, khẩn trương xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cho tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Đề xuất