Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Chiều tối 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ảnh 1Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang điều hành công tác nhân sự. Ảnh: TTXVN

Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đã chia tổ thảo luận về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: TTXVN

Sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đề án nhân sự, tiến hành biểu quyết. 100% đại biểu nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ảnh 3Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN

Danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII giới thiệu gồm 185 đồng chí. Số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 177 đồng chí. Đại hội sẽ tiến hành bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên để kiện toàn, bổ sung sau Đại hội. Tại Đại hội, không có đại biểu ứng cử.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ảnh 4Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: TTXVN

Về cơ cấu: Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn: Số lượng 37 đồng chí, bầu 31 đồng chí tại Đại hội, khuyết 6 đồng chí, sẽ bầu bổ sung sau Đại hội. Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: số lượng 22 đồng chí, tại Đại hội bầu 20 đồng chí, khuyết 2 đồng chí kiện toàn sau đại hội. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố: 65 đồng chí. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 21 đồng chí. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động: 9 đồng chí, bầu 8 đồng chí tại Đại hội. Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: 16 đồng chí. Cán bộ khoa học, chuyên gia: 4 đồng chí. Công nhân, người lao động trực tiếp: 3 đồng chí.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ảnh 5Các đại biểu đến dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Kết quả, Đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII - là triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Đỗ Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm