Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước; đồng thời đề nghị Đại hội thẳng thắn và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém đã nêu trong Báo cáo chính trị và đề ra các biện pháp khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Bình Phước, đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng báo cáo chính trị đã trình bày khá đầy đủ và được Bộ Chính trị, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương góp ý và Bình Phước đã tiếp thu, chỉnh lý.

Đồng chí Phạm Quang Nghị lưu ý, để đạt được những mục tiêu đề ra đòi hỏi toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước phải đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm rất cao, tạo sự phát triển vượt bậc trong 5 năm tới. Đ ồng chí Phạm Quang Nghị nêu 6 nội dung để Đại hội nghiên cứu, tập trung thảo luận; trong đó có một số nội dung quan trọng như tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển vượt bậc về kinh tế, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển đô thị gắn với vùng và cá nước. Đảng bộ Bình Phước phải có quyết tâm chính trị cao xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu quyết liệt để 5 năm tới Bình Phước có bước phát triển đột phá, trở thành tỉnh trung bình khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 Đồng chí Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 22/10. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN


Là tỉnh nông nghiệp có diện tích đất lâm phần lớn trong vùng Đông Nam bộ, đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng Bình Phước cần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược lâu dài và cũng là lợi thế rất lớn của tỉnh. Bên cạnh đó, hình thành các vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp, đáp ứng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học; chú trọng đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất các loại cây trồng chủ lực như điều, cao su, tiêu gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Bình Phước chú ý đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn, hiện đại, đưa ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu. Huy động mọi nguồn lực và phấn đấu quyết liệt để 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020...

Để thực hiện tốt mục tiêu mà nghị quyết đề ra, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nhắc nhở Đảng bộ tỉnh đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như vai trò lãnh đạo của cấc cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị. 

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội X, đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nêu rõ: trong giai đoạn 2010 - 2015, mặc dù tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ, quân dân tỉnh Bình Phước đã vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành quả quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng, từng bước phát triển một cách bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

Một số kết quả nổi bật như: t ốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2015 tỷ trọng nông - lâm - thủy sản đạt 38,5%, công nghiệp - xây dựng đạt 32,2%, thương mại - dịch vụ đạt 29,3%; thu ngân sách tăng gấp 1,35 lần so với năm đầu nhiệm kỳ. Toàn tỉnh hiện có trên 4.200 doanh nghiệp, 12 khu công nghiệp, 30 cụm công nghiệp; so với đầu nhiệm kỳ tăng gấp 1,6 lần về số doanh nghiệp và 1,6 lần về vốn đầu tư; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.543 tỷ đồng, tăng 2,1 lần. Kết quả chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch; hệ thống công trình điện, thủy lợi, trạm, trại, trường học, bệnh viện; chỉnh trang đô thị, giao thông nông thôn.

 Quang cảnh Đại hội, ngày 22/10. Ảnh: Nguyễn Văn Việt – TTXVN

Đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ qua là dự án trồng 4.000 ha cao su tạo quỹ an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đến nay đã cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo giai đoạn tiếp theo. Các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại cùng với kinh tế tư nhân, hộ gia đình tiếp tục phát huy vai trò trong quá trình cơ cấu lại sản xuất và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí, 8 xã đạt từ 15-18 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc, vùng sâu, vùng xa từng bước được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; tuyến biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực góp phần bảo đảm an ninh và phát triển kinh t ế.

Đạt được các kết quả trên là nhờ Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong nhiệm kỳ qua đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình địa phương; xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất và tập trung thực hiện của cả hệ thống chính trị; chương trình hành động thực hiện nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phục vụ đời sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước làm việc đến ngày 23/10./. Đề xuất