Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, An Giang

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Quảng Ngãi cần xác định việc phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển. Đồng thời, Quảng Ngãi cần gắn kết chặt chẽ đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Sỹ Thắng- TTXVN

Đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý, trong 5 năm tới, Quảng Ngãi tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển nhảy vọt về công nghiệp, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp sạch. Đồng thời, thực hiện tốt việc mở rộng, nâng cấp Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn, có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ có liên quan đến chuỗi liên kết lọc hóa dầu, góp phần hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng của Quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất. Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng thực hiện chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050, xem đây là nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Quảng Ngãi tập trung thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, gắn sản xuất với thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm có sức cạnh tranh cao; phát triển kinh tế ở địa bàn nông thôn, miền núi, phát huy mạnh mẽ nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về biển, phát triển mạnh kinh tế biển. Tỉnh cần xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó phát triển huyện Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, trở thành đảo du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh và là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quảng Ngãi cần huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển hệ thống đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, xây dựng các công trình trọng điểm, chiến lược tạo được hạt nhân để kết nối vùng, kết nối với các tỉnh, thành lớn trong cả nước. Cùng với đó, tỉnh nâng cao dân trí, phát triển mạnh về giáo dục, đào tạo và dạy nghề; coi trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền núi so với các vùng khác, trọng tâm là thực hiện giảm nghèo bền vững... 

Đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư, Chủ tịch HĐND tình Quảng Ngãi trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Sỹ Thắng- TTXVN

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX : Nhiệm kỳ qua, quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể với tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Nhà máy lọc dầu và nhiều nhà máy trong Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP - Quảng Ngãi thực sự trở thành hạt nhân phát triển, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Dự kiến đến cuối năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 24%, nông nghiệp chiếm 14% trong cơ cấu kinh tế. Chất lượng, năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư được cải thiện, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng. Quảng Ngãi ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Giai đoạn 2011 - 2015, thu ngân sách ước đạt 128.190 tỷ đồng, tăng bình quân 16,9%/năm; từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi đã vươn lên thành một trong 10 địa phương thu ngân sách cao, có điều tiết cho ngân sách Trung ương... Năm năm tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, tỉnh xác định một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 6 - 7 %/năm, đến năm 2020; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.600 - 4.000 đô la Mỹ; tỷ trọng cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2020 công nghiệp 60 - 61%, dịch vụ 28 - 29%, nông nghiệp 11 - 12%...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX diễn ra đến hết ngày 23/10.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Sỹ Thắng- TTXVN

* Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững". 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và 349 đại biểu đại diện cho toàn Đảng bộ. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Công Mạo- TTXVN


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: An Giang là tỉnh có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh phía Tây Nam của Tổ quốc, là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. An Giang giàu tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản. Nhân dân An Giang giàu lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, kiên cường trong kháng chiến chống ngoại xâm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng (GDPR) hàng năm tăng trên 8,63%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước được nâng cao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực. 

Ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh An Giang trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng lưu ý: An Giang vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh không đạt, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm so với 5 năm trước, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là với vai trò một trong 4 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp còn chậm. Hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội… 

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị tại Đại hội, các đại biểu cần tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại. An Giang cần tập trung rà soát, nghiên cứu, xác định chính xác các chỉ tiêu như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Phát triển kinh tế - xã hội của An Giang phải đặt trong tổng thể phát triển của cả nước và nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cần phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và nâng cao năng lực nông dân”. Tỉnh cần có giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế các sản phẩm nông nghiệp khi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Là tỉnh đứng thứ 6 về dân số cả nước, An Giang cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường an ninh, quốc phòng. Tỉnh cần quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới của Campuchia. Đảng bộ An Giang cần tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xác định đó là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. 

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Bí thư Tỉnh ủy An Giang trình bay Báo cáo chính trị tại  Đại hội. Ảnh: Công Mạo- TTXVN


Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh An Giang nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2011 - 2015) đạt 8,63%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm mạnh khu vực nông nghiệp (giảm 8,43%), tăng khu vực dịch vụ (tăng 6,94%); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 39,274 triệu đồng/người/năm. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã góp phần tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, từng bước đưa nông nghiệp phát triển theo chiều sâu. Một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như: cánh đồng lớn, chuỗi giá trị trên rau màu, thủy sản... mang lại hiệu quả bước đầu. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, thực chất, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Kinh tế hợp tác tiếp tục phát triển, các đô thị trung tâm phát triển gắn với thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn, bộ mặt đô thị và nông thôn mới từng bước thay đổi theo hướng văn minh. Công tác đối ngoại về quốc phòng, an ninh mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Tỉnh đã huy động nguồn lực triển khai khá đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó khăn được cải thiện. Các chương trình, dự án và nguồn lực đầu tư được lồng ghép hiệu quả, làm cho công tác giảm nghèo bền vững hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 7,84% năm 2011 giảm còn 2,5% năm 2015. 
Báo cáo chính trị của Đại hội cũng nhìn nhận còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX thực hiện không đạt, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với 5 năm trước. Trên một số lĩnh vực, An Giang đang tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp còn chậm. Các sản phẩm chủ lực của tỉnh có sức cạnh tranh kém, chưa xây dựng được thương hiệu. Khoa học và công nghệ chưa ứng dụng mạnh mẽ vào các lĩnh vực sản xuất. Công nghiệp chậm phát triển. Dịch vụ, du lịch chưa khai thác hết thế mạnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Môi trường đầu tư kém hấp dẫn, chưa huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Công tác xã hội hoá, việc đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công, dịch vụ công còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách để nhân rộng những mô hình có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chậm được đầu tư. Một số tập thể, cá nhân chậm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Công tác tổ chức cán bộ ở một số mặt chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc vào ngày 22/10./. 
Đề xuất