Công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Lạng Sơn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 495/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc tỉnh Lạng Sơn.

lang-son-140624-1.jpg
Phong cảnh thôn Lũng Slàng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Theo Quyết định, công nhận 33 xã, thị trấn thuộc các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Tràng Định, Cao Lộc và Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bao gồm:

Các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Văn, Thiện Thuật, Hồng Phong, Hoa Thám, Hưng Đạo, Mông Ân và thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. Các xã Trấn Ninh, Điềm He, Liên Hội, An Sơn, Tân Đoàn, Tràng Phái, Bình Phúc, Yên Phúc, Lương Năng, Tú Xuyên, Tri Lễ, huyện Văn Quan. Các xã Đào Viên, Quốc Khánh, Đại Đồng, Kháng Chiến, Hùng Việt và thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Các xã Bình Trung, Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn, Thuy Hùng, huyện Cao Lộc. Các xã Hội Hoan, Hoàng Văn Thụ, Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

Quyết định cũng nêu rõ, công nhận các huyện Bình Gia, Văn Quan và Tràng Định thuộc tỉnh Lạng Sơn là vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các xã An toàn khu, vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, xã An toàn khu phải có 3 trong 5 tiêu chí sau:

Được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).

Nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên.

Nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên, trụ sở ngoại giao (Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán,…) của nước ngoài, cơ quan Bộ Chỉ huy Mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng,… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho Mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên.

Nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm