Chương trình 30 a - Động lực giảm nghèo ở Cao Bằng

Từ nguồn vốn của Chương trình, tỉnh đã đầu  tư  hàng  trăm  tỷ  đồng  xây  dựng  nhiều công trình giao thông, trường học, trạm y tế, trạm cấp  nước  sạch  ở  5  huyện:  Hà  Quảng, Thông Nông, Bảo Lạc, Bảo Lâm và Hạ Lang. 
 
Trung tâm huyện Thông Nông, một huyện vùng cao, biên giới, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Cao Bằng

Đồng thời, hỗ trợ đồng bào ở các huyện này giống  cây  trồng,  vật  nuôi,  tạo  việc  làm;  hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; thực hiện thành công các mô hình sản xuất có hiệu quả như: trồng  mía  xuất  khẩu, trồng cây hồi, quế, nuôi bò vỗ béo, nuôi lợn đen…
 
Với điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp, nhiều năm nay, tỉnh Cao Bằng triển khai trồng cây trúc sào để tăng thêm thu nhập, tháo gỡ khó khăn cho đồng bào

Sau  nhiều  năm  thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo tại 5 huyện thụ hưởng Chương trình  30a  đã  giảm  từ 61,25% (năm 2011) xuống còn 25,74% (năm 2015).
 
Mía là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của đồng bào các dân tộc ở nhiều huyện miền núi, giáp biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng

Hội thi chọi bò là một hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần của bà con cácdân tộc Tày Mông, Dao… trên địa bàn huyện Thông Nông

Các trạm khuyến nông huyện Thông Nông thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng lúa cho đồng bào

Cao Bằng không ngừng nâng cao chất lượng dạy tiếng việt cho con em đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh

Nghề nuôi ong lấy mật mở ra hướng xoá đói giảm nghèo hiệu quả cho nhiều hộ đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh

Nhiều hộ đồng bào ở huyện Bảo Lâm đã làm giàu từ mô hình nuôi lợn đen, hướng tới xây dựng thương hiệu lợn đen Bảo Lâm
 

Đề xuất