Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Ở vị trí nào cũng đều phải phục vụ nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Người lãnh đạo có hai việc. Một là Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng, giao cho việc gì sẽ phải cố gắng làm cho tốt việc đó. Làm hết sức mình, tận tâm, tận lực, rèn luyện, tự vượt qua chính mình để cố gắng cùng tập thể và nhân dân làm tốt việc được giao. Việc thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình cho tốt. Cả hai việc đó tôi đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó là chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các phóng viên Thông tấn, báo chí bên lề Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 23/3.
 
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, người lãnh đạo khi đặt ra kế hoạch phải khả thi, phải thực hiện được, không được viển vông vì viển vông trở thành hứa hão. Lúc Quốc hội họp phải làm sao để chuyển động Chính phủ, chuyển động được hệ thống chính quyền. Tất cả những điều này nhân dân sẽ giám sát. Điều này sẽ giúp dân gần với Quốc hội hơn.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Có tư tưởng là phải nói, viết, diễn đạt được, chứ nếu nói mà không làm sẽ không thể biến tư tưởng thành hành động thực tiễn. Muốn thực hiện được tư tưởng của mình phải suy nghĩ, diễn đạt, truyền bá và tổ chức thực hiện mới đạt được thành tựu.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, dù ở vị trí nào cũng đều phải phục vụ nhân dân. Phục vụ nhân dân là làm sao để nhân dân có cơm no áo ấm, nhân dân được học hành, ngày càng được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Làm công việc gì cũng đều vì mục tiêu tối cao là độc lập tự do, ấm no hạnh phúc của người dân. Nếu ngồi ở Quốc hội mà không am hiểu Chính phủ, hay ngược lại, ngồi ở Chính phủ mà không am hiểu công việc của Quốc hội sao làm được. Nhưng chung quy lại, làm gì thì làm, điều quan trọng là phải hiểu người dân, hiểu đất nước./.

Đề xuất