Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ra mắt

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Danh sách Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV


Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: TTXVN


Ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: TTXVN  Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: TTXVN Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: TTXVN
 

Danh sách các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ra mắt. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


1. Bà Nguyễn Thúy Anh 
2. Ông Phan Thanh Bình 
3. Ông Hà Ngọc Chiến 
4. Ông Phan Xuân Dũng 
5. Ông Nguyễn Khắc Định 
6. Ông Nguyễn Văn Giàu 
7. Ông Nguyễn Đức Hải 
8. Bà Nguyễn Thanh Hải 
9. Bà Lê Thị Nga 
10.Ông Nguyễn Hạnh Phúc 
11. Ông Vũ Hồng Thanh 
12. Ông Trần Văn Túy 
13. Ông Võ Trọng Việt 


Đề xuất