Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần VI - năm 2015

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần VI - năm 2015

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong những năm qua. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta gần 70 năm qua luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1948. Từ đó, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào cách mạng, là động lực mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Điểm qua một số phong trào nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn có nhiều phong trào thi đua yêu nước sáng tạo, sau đó được hưởng ứng, trở thành các phong trào của cả nước. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng, công tác thi đua khen thưởng của Thành phố hiện nay vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần phải khắc phục. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, cần hết sức quan tâm tới khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Cán bộ càng cao thì yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao. Xây phải đi đôi với chống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vô trách nhiệm; kỷ luật phải nghiêm minh với mọi sai phạm. 

Tin tưởng với truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, năng động, sáng tạo, thi đua yêu nước, Chủ tịch nước khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Có thể bạn quan tâm