Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung đoàn Không quân 925

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phát biểu với các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 925, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Không quân Việt Nam nói chung, Trung đoàn Không quân 925 nói riêng, trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời, vùng biển, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trung đoàn Không quân 925 đã bảo đảm tốt công tác huấn luyện; bảo hành và khai thác sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí hiện đại; công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 


 Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các sỹ quan chi huy Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phân tích tình hình thế giới, khu vực, những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức đối với đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới. Lực lượng Không quân nói chung, Trung đoàn Không quân 925 nói riêng phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ tình huống nào. 

Ngày 26/6/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm Trung đoàn Không quân 925 tại huyện Phù Cát, tỉnh Biình Định. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ, Trung đoàn Không quân 925 cần quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, trên cơ sở đó xác định phương hướng bố trí thê trận, xác định mục tiêu, nội dung huấn luyện và xây dựng đơn vị; tích cực tổ chức huấn luyện, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu. Trung đoàn cần từng bước nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào công tác huấn luyện; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung đoàn Không quân 925 chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên chiếc máy bay tiêm kích số hiệu 8526 của Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Trung đoàn 925 được thành lập ngày 19/7/1967 , thời kỳ cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Gần 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 925 đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng, lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam nói chung. Trung đoàn cũng luôn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mà trước hết là vững mạnh về chính trị, xây dựng lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân... 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

Đề xuất