Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam và Singapore

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam (Bru-nây Đa-rút-xa-lam) Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a Mu-i-da-đin Oa-đau-la) và Tổng thống nước Cộng hòa Singapore (Xinh-ga-po) Tony Tan Keng Yam (Tô-ni Tân Keng Giam), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam từ ngày 26 đến ngày 28/8/2016 và tới Cộng hòa Singapore từ ngày 28 đến ngày 30/8/2016./.

Đề xuất