Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện phong trào công nhân, hoạt động công đoàn và Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vào năm 2018; một số kiến nghị của các cấp công đoàn đối với Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn trong giai đoạn mới.

 

Hiện nay, cả nước có trên 9,2 triệu đoàn viên, 123.326 công đoàn cơ sở. Thực hiện các quy định của Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Đảng, những năm qua Công đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động, nhất là việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động, tăng cường đối thoại tại cơ sở, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ người lao động tốt hơn. Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” được chú trọng, có nhiều giải pháp hiệu quả. Đến nay, đã ký kết được 26.155 bản thỏa ước lao động tập thể, chiếm 75,72% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.

 

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động đã có chuyển biến mạnh mẽ về chất với mục tiêu hướng tới sự thiết thực và hiệu quả vì người lao động. Hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức được triển khai tập trung thành các chương trình lớn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động về tổ chức công đoàn; “Tháng công nhân” hằng năm được tổ chức ngày càng thực chất, hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được nhiều đơn vị cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương, cơ sở. Trong nửa nhiệm kỳ qua đã có hơn 1,4 triệu sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi hơn 9.400 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời thường xuyên tham gia góp ý kiến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, giám sát, phản biện xã hội...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước. Chủ tịch nước nêu rõ, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trên tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách cả nước. Các tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức và người lao động; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Nhiều phong trào do công đoàn tổ chức và thực hiện đã mang lại kết quả tốt, như: Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến Lễ ký văn bản hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các doanh nghiệp thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến Lễ ký văn bản hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các doanh nghiệp thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua các phòng trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, bổ sung cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hàng vạn đoàn viên ưu tú xuất thân từ công nhân lao động. Sự hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và các tổ chức công đoàn quốc tế ngày càng được mở rộng… Những kết quả, thành tích to lớn này không những thể hiện kết quả nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân lao động cả nước, mà còn khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn. Quá trình thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tác động nhiều mặt, trong đó có những tác động đến người lao động và tổ chức công đoàn. Yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới đòi hỏi các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giai cấp công nhân, công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động các tỉnh/thành, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, nhận thức về Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, giải pháp phù hợp. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội, chú trọng việc thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tích cực làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; chủ động tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động. Cùng với đó phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lợi ích thiết thực của đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động và các chính sách xã hội khác, tương xứng với những thành quả của công cuộc đổi mới và đóng góp của giai cấp công nhân.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng để cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất với Đảng, Nhà nước đổi mới chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện trong thời kỳ mới. Đi cùng với đó là việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở công đoàn các cấp trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên thế giới, góp phần tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, công đoàn các cấp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đối tác về chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với các đối tác là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp để triển khai đưa các sản phẩm, dịch vụ đến đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi và đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất cao./.

Có thể bạn quan tâm