Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn, có vai trò, vị trí quan trọng trong các ngành kinh tế, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng - bất động sản, nông - lâm nghiệp, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm… 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy, qua 10 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã từng bước khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được củng cố. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối từng bước được nâng lên. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các chi bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quán triệt đến đảng viên trong chi bộ những thông tin chính thống về những vấn đề mà dư luận đang quan tâm, không bị kẻ xấu lợi dụng, thông tin sai sự thật. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; đấu tranh quyết liệt với những phần tử cơ hội, lợi ích nhóm, những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Các Bí thư chi bộ tiêu biểu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy dân chủ, tìm tòi những giải pháp mới, động viên mọi nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp mình công tác, thật sự là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo./. 

* Trước đó, sáng 4/1/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen cho các Bí thư Chi bộ tiêu biểu. Ảnh: An Đăng – TTXVN


 Đề xuất