Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hoá và làm việc với lãnh đạo địa phương

Chủ tịch nước Trần Đị Quang và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hoá (20/2/1947-20/2/2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa những tình cảm đặc biệt và đã bốn lần về thăm tỉnh nhà. Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là dịp ôn lại, tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, cũng như của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, qua đó, củng cố niềm tin vững chắc, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong 70 năm qua đã làm thay đổi diện mạo của tỉnh, tạo tiền đề vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hoá (20/2/1947-20/2/2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cần ra sức phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để phát triển nhanh và bền vững. Thanh Hóa cần tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiện đại trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; quan tâm thu hút các dự án đầu tư có tính kết nối liên vùng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; liên kết hợp tác phát triển với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Bắc Trung bộ, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của từng tỉnh, thành phố và của toàn vùng. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, các địa phương trong cả nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa để tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

* Cùng ngày, tại thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thanh Hóa; thăm Khu kinh tế Nghi Sơn, (huyện Tĩnh Gia) và dự lễ dự khởi công công trình đường giao thông ven biển nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (Giai đoạn 1).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với cán bộ chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Thanh Hóa khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; chú trọng phát triển theo chiều sâu để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh; lựa chọn và ưu tiên nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế động lực để tạo sức lan tỏa phát triển chung của cả tỉnh; tăng cường phối hợp, liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình đường giao thông ven biển nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (Giai đoạn 1). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hoá, chiều 20/02/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Khu kinh tế Nghi Sơn, (huyện Tĩnh Gia). Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ các chuyên gia, người lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Nhan Sáng-TTXVN

 


Đề xuất