Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm khảo sát về công tác Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tại Đắk Lắk

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm khảo sát về công tác Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tại Đắk Lắk

Ngày 24/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (thành viên Ban Chỉ đạo) làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm khảo sát về công tác Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tại Đắk Lắk ảnh 1Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đoàn khảo sát, tỉnh Đắk Lắk nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên với diện tích tự nhiên hơn 13.000 km2, có gần 72 km đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Dân số của tỉnh hơn 1,9 triệu người, có 49 dân dân tộc anh em cùng chung sống (đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 32,5% dân số toàn tỉnh). Trên địa bàn có 4 tôn giáo chính, với khoảng 608 nghìn tín đồ. Đảng bộ tỉnh có 20 đảng bộ trực thuộc, với hơn 84.700 đảng viên.

Từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 7 (khóa IX) của Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk qua các khóa đều thể hiện rõ các quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Theo đó, Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, cụ thể hóa thành các Nghị quyết chuyên đề, đề án để triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đắk Lắk tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp; chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt các cách sách dân tộc, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tỉnh đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, chú trọng công tác dân vận của chính quyền, cơ quan Nhà nước; quan tâm giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Tỉnh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ một tỉnh miền núi nghèo nàn, lạc hậu, đến nay Đắk Lắk đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một tỉnh khá của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 8,75%. Năm 2021, trong điều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng 5,1%; quy mô nền kinh tế đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn 6,34%; có 72/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cơ bản được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thường xuyên, sâu rộng. Một số chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm được cụ thể hóa, hiệu quả chưa cao; văn hóa, xã hội phát triển chưa đồng đều, khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn có xu hướng gia tăng...

Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc; xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (thành viên Ban Chỉ đạo) nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị của đất nước. Gần 20 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời xây dựng chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động ở cấp mình để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm khảo sát về công tác Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tại Đắk Lắk ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, cùng những chuyển biến rõ nét trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong 20 năm qua. Đồng thời đề nghị tỉnh cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo nhằm ổn định an ninh chính trị; tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc để chung tay phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã khảo sát kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tại huyện Krông Pắc.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế và những kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trương ương để đánh giá tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, trên cơ sở đó tiếp tục đề ra chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với tình hình mới.

Anh Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm