Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2016

Tại cuộc họp, Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý II năm 2016.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Sau khi nghe các thành viên Chính phủ có ý kiến thảo luận về tình hình và các giải pháp để đẩy nhanh việc hoàn thiện các dự án Luật, Nghị định, thông tư và rút kinh nghiệm từ việc lùi thời hạn thi hành Bộ Luật hình sự 2015, Thủ tướng yêu cầu các bộ nghiêm túc, cầu thị trong công tác xây dựng thể chế, không vì chịu áp lực về tiến độ, số lượng mà bỏ qua chất lượng; không áp đặt tư duy cũ vào các văn bản hướng dẫn để cải cách thủ tục hành chính, giải phóng sức sản xuất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phát triển đất nước

Cũng trong sáng nay, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về một số dự án Luật, trong đó có Dự án Luật Đường sắt sửa đổi, Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ; Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước sửa đổi và một số nội dung khác. 

Bắt đầu từ chiều nay đến hết ngày mai, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế -xã hội./. 

Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 


Đề xuất