Cảnh báo đuối nước trong mùa hè tại các ao, hồ, đập

Cảnh báo đuối nước trong mùa hè tại các ao, hồ, đập
Việc cảnh báo đã được cơ quan chức năng địa phương thực hiện thông qua hình thức tuyên truyền đến gia đình, nhà trường. Tuy nhiên việc làm rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Phước có hơn 3 vụ trẻ em bị đuối nước tại các ao, hồ thủy điện.
 
Hồ thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp - tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em.
Hồ thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp - tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em. 

Hồ thủy điện Thác Mơ nằm cạnh khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em.
Hồ thủy điện Thác Mơ nằm cạnh khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em. 

Việc làm rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập vẫn chưa được thực hiện.
Việc làm rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập vẫn chưa được thực hiện.

Kênh dẫn nước thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp - tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em.
Kênh dẫn nước thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp - tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm