Cần Thơ: Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ CƠ SỞ

TP Cần Thơ hiện có 85 xã, phường, thị trấn. Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ đã tập trung nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ CBCC cơ sở. Trong đó, UBND thành phố đã ban hành các quyết định về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố; Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức các lớp đào tạo nguồn chức danh chủ chốt cơ sở; nhiều quận, huyện đã ban hành nghị quyết và đề án về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đội ngũ CBCC… Nhờ vậy, trình độ đội ngũ CBCC nói chung, cấp cơ sở nói riêng đã được nâng lên.

Được đào tạo nâng cao trình độ, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức phường Phú Thứ (quận Cái Răng) thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trao đổi về những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp cơ sở ở quận Bình Thủy, anh Võ Hoài Phong, Trưởng phòng Nội vụ quận, cho biết: Năm 2009, quận Bình Thủy có 148 CBCC phường. Trong đó, trình độ lý luận chính trị cao cấp 4,05% trung cấp 35,8%; trình độ chuyên môn đại học 16,89%, trung cấp 43,24%. Trước thực trạng đó, UBND quận đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó, hàng năm, Phòng Nội vụ tiến hành rà soát nhu cầu cần đào tạo đối với CBCC các phường, trên cơ sở đó tham mưu Quận ủy, UBND quận cử CBCC đi đào tạo theo thứ tự ưu tiên; trích kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để hỗ trợ học phí, tài liệu học tập cho CBCC. Nhờ vậy, việc đào tạo nâng cao trình độ CBCC nói chung và CBCC cấp phường đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2010 đến nay, Quận ủy và UBND quận đã cử 98 CBCC phường đi học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị - hành chính và cử 101 CBCC phường đi đào tạo đại học chuyên ngành. Đến nay, 100% CBCC phường đạt chuẩn theo quy định. Trong đó, trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm tỷ lệ 70,87%; trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm tỷ lệ 7,69%, trung cấp chiếm tỷ lệ 46,15%.

Nhiều năm qua, việc đào tạo nâng cao trình độ CBCC cơ sở ở quận Cái Răng cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chú trọng. Theo ông Lê Văn Mãnh, Trưởng phòng Nội vụ quận Cái Răng, năm 2010 đội ngũ CBCC các phường trong quận trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chỉ chiếm tỷ lệ 55,4%, đa phần chưa qua đào tạo về lý luận chính trị. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC phường đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, 5 năm qua, Phòng Nội vụ quận đã tham mưu UBND quận thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ CBCC phường. Kết quả, quận đã tuyển dụng 38 CC cho các phường; cử 59 CBCC phường đi đào tạo đại học chuyên ngành, 49 CBCC phường đi học trung cấp và cao cấp lý luận chính trị hành chính. Đến nay, đội ngũ CBCC phường trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm tỷ lệ 47% và tỷ lệ cao đẳng, trung cấp chiếm 21,76%; trình độ chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 57,82%. Ông Lê Văn Mãnh, Trưởng phòng Nội vụ quận, khẳng định: "Hầu hết CBCC phường sau khi được đào tạo và tuyển dụng đã phát huy kiến thức đào tạo, góp phần tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực của địa phương". Điển hình như Chủ tịch UBND phường Phú Thứ Nguyễn Hoàng Phúc, một trong những CB vận dụng tốt kiến thức đào tạo vào thực tiễn công tác. Năm 2012, hoàn thành khóa đào tạo đại học hành chính anh đã làm việc khoa học, năng động hơn. Qua đó, anh đã góp phần lãnh đạo địa phương xây dựng hoàn thành 17 tuyến đường bê tông, giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường từ 7,62% năm 2010 xuống còn 1,96% năm 2015, phường giữ vững danh hiệu phường văn hóa...

Ở huyện Phong Điền, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cơ sở cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Anh Trần Văn Tạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phong Điền, cho biết: "Từ năm 2010 đến nay, thị trấn đã cử 11 CBCC đi học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 8 đồng CBCC đi đào tạo đại học chuyên ngành. Đến nay, đội ngũ CBCC thị trấn 100% trình độ chuyên môn ĐH và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên". Theo thống kê của Phòng Nội vụ huyện Phong Điền, từ năm 2010 đến nay, huyện đã cử 64 CBCC cơ sở đi đào tạo đại học chuyên ngành; cử 43 CBCC đi học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Song song đó, huyện đã tuyển dụng 4 sinh viên có trình độ đại học về công tác tại các xã, thị trấn. "Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, đến nay đội ngũ CBCC các xã, thị trấn trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 98,1%, trong đó đại học chiếm tỷ lệ 52,53% và trình độ chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 70,88%" - Anh Lê Bá Thịnh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phong Điền nói.

Theo ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, từ năm 2010 đến nay, thành phố đã cử 1.591 CBCC cơ sở đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (trong đó có 1.207 CBCC đại học, 16 CBCC sau đại học) và cử 654 CBCC cơ sở đi đào tạo về lý luận chính trị (trong đó 606 trung cấp, 48 cao cấp). Thành phố đã tuyển dụng 105 sinh viên trình độ đại học, 17 sinh viên trình độ cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn. Nhờ vậy đến nay, đội ngũ CB chủ chốt cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 90,72% (tăng 30,18% so với năm 2010), đội ngũ CC cơ sở trình độ trung cấp trở lên đạt 98,56% (tăng 5,87% so với năm 2010). Trong đó, trình độ CBCC đại học trở lên chiếm tỷ lệ trên 52% (tăng 36,54% so với năm 2010). Tỷ lệ CBCC cơ sở trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt trên 65% (tăng hơn 20% so với năm 2010). Ông Nguyễn Việt Trung đánh giá: "Thực tiễn cho thấy, những năm gần đây, nhiều CBCC cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát nhân dân, bám sát địa bàn dân cư, nhạy bén với thực tiễn, xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong đời sống…".

NỖ LỰC HƠN NỮA ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cơ sở thời gian qua ở TP Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế nhất định. Theo ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, hiện nay vẫn còn một phần nhỏ CBCC cơ sở chưa tự giác học tập để nâng cao trình độ nên chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất một số xã, phường, thị trấn còn khó khăn nên khó thu hút được người có trình độ về công tác. Công tác đào tạo CBCC một số nơi còn mang tính chủ quan, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Một số địa phương chưa mạnh dạn cử CBCC cơ sở đi đào tạo nâng cao trình độ... Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cơ sở. Theo ông Lê Văn Mãnh, Trưởng phòng Nội vụ quận Cái Răng, hiện nay, một số chức danh CBCC cơ sở trên địa bàn quận, nhất là CB đoàn thể do độ tuổi cao, không đủ điều kiện để đào tạo, chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên chưa thể bố trí, bổ nhiệm được CBCC trẻ có năng lực thay thế. Một số CBCC phường vẫn còn tình trạng CBCC đi học cho có bằng cấp để đạt chuẩn theo quy định nên học không đúng chuyên ngành của vị trí công tác, hiệu quả sau đào tạo không cao. Anh Lê Bá Thịnh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phong Điền cũng thừa nhận: Thời gian qua, do khối lượng công việc của CBCC xã, thị trấn nhiều nên việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị còn hạn chế. Huyện cũng chưa chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nên tỷ lệ CBCC xã, thị trấn hiện nay chưa qua bồi dưỡng về quản lý nhà nước chiếm 86,7%...". Ngoài ra, theo thống kê của Sở Nội vụ thành phố, hiện nay, CBCC cơ sở thành phố trên 81% có bằng trung cấp và chứng chỉ (A, B) tin học và 66,17% có chứng chỉ A, B, C ngoại ngữ. Tuy nhiên, nhiều CBCC còn rất hạn chế trong sử dụng các kiến thức bổ trợ này.

Nói về việc nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ CBCC cơ sở thời gian tới, anh Lê Bá Thịnh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phong Điền, cho biết: Phòng sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo huyện xây dựng chiến lược, quy hoạch CBCC cơ sở bảo đảm khoa học, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính kế thừa; tiếp tục thu hút sinh viên có trình độ về công tác ở cơ sở; đẩy mạnh công tác đào tạo, nhất là đào tạo nâng cao kiến thức năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho CBCC cơ sở... Ông Lê Văn Mãnh, Trưởng phòng Nội vụ quận Cái Răng, cũng cho biết: "Thời gian tới phòng sẽ tham mưu, đề xuất UBND quận vận dụng hợp lý chính sách khuyến khích đối với CBCC cơ sở cao tuổi không đạt tiêu chuẩn theo quy định, năng lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ theo chế độ; tiếp tục tuyển dụng sinh viên có trình độ đại học về công tác tại phường bảo đảm đủ biên chế...".

Theo ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, để nâng cao hơn nữa trình độ đội ngũ CB cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2015-2020; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn đối với các chức danh chủ chốt và CC cấp cơ sở; chú trọng đào tạo kỹ năng thuyết phục, giao tiếp, thái độ phục vụ của CBCC. Sở sẽ đề nghị lãnh đạo thành phố có chế độ, chính sách hỗ trợ riêng cho đội ngũ CBCC cơ sở, đặc biệt là những CBCC công tác ở những xã xa trung tâm thành phố để họ an tâm công tác...


Đề xuất