Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham dự cuộc họp. Ảnh:Trí Dũng- TTXVN

 Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các cơ quan có liên quan và các tác giả trình bày đã chuẩn bị công phu, có chất lượng nội dung các báo cáo, cung cấp được nhiều thông tin mới mẻ, bổ ích, thiết thực; đồng thời Tổng Bí thư cũng gợi mở thêm một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng của các báo cáo. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị nội dung các chuyên đề tiếp theo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh:Trí Dũng- TTXVN 


 Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh:Trí Dũng- TTXVNĐề xuất