Bàn giao Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài tiếng nói Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến đã ký kết Biên bản bàn giao nguyên trạng Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài tiếng nói Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, việc chuyển giao nguyên trạng Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài tiếng nói Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là phù hợp quy luật cũng như chủ trương của Đảng, Nhà nước; đây cũng là cơ hội để Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC có môi trường phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bày tỏ tin tưởng thương hiệu của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ rộng khắp, lan toả trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam.

Với việc chuyển giao nguyên trạng Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài tiếng nói Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam sẽ trở thành một Đài phát thanh, truyền hình với đầy đủ 4 loại hình đầu tiên của cả nước...

Trước đó, ngày 2/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài tiếng nói Việt Nam quản lý.

Theo Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, lao động, tài chính - tài sản (bao gồm cả mạng truyền dẫn phát sóng và các khoản nợ phải thu, phải trả từ việc đầu tư hình thành tài sản) của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả Đài VTC.../. 

Có thể bạn quan tâm