75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Triển lãm "75 năm đền ơn, đáp nghĩa"

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Triển lãm "75 năm đền ơn, đáp nghĩa"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm "75 năm đền ơn, đáp nghĩa" nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm trong thời gian 4 ngày, từ ngày 24 – 27/7 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Triển lãm "75 năm đền ơn, đáp nghĩa" là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh, tri ân tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhất các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Thông qua các hoạt động này tạo được sự chuyển biến về hành động, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc về đạo lý "uống nước, nhớ nguồn" trong toàn xã hội.

Theo kế hoạch, triển lãm được chia thành 2 khu. Khu triển lãm chung, trưng bày các nội dung: "Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng"; "Một số hoạt động trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong những năm vừa qua"; trưng bày sách, các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài thương binh liệt sỹ, gia đình cách mạng và người có công; triển lãm tranh cổ động "Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022".

Cùng với đó là khu vực trưng bày "Toàn xã hội với phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" , "Uống nước, nhớ nguồn" với các triển lãm: "Công an nhân dân – 75 năm đền ơn, đáp nghĩa"; "Sáng ngời đạo lý uống nước, nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa"; "Hà Nội – 75 năm trọn vẹn nghĩa tình".

Phương Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm