Thứ 4, 19/02/2020, 0:4 GMT+7

Trà Vinh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

11:24, 07/09/2019

Tỉnh Trà Vinh có dân số hơn 1 triệu người với khoảng 32% là đồng bào Khmer, phần lớn cư trú ở nông thôn, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao đời sống đồng bào, Trà Vinh đã và đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp...

Trà Vinh tạo bước đột phá mới cho nông nghiệp (Bài 2)

15:36, 20/11/2017

Là tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh có tích tự nhiên hơn 2.215 km2, với địa hình thấp và phẳng, có hệ thống sông rạch phong phú nên đất đai luôn được phù sa bồi đắp. Được thiên nhiên ưu đãi nên đã tạo cho Trà Vinh một nền sản xuất nông nghiệp đa dạng và phong phú từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở cả 3 vùng nước mặn, lợ và ngọt.

Trà Vinh tạo bước đột phá mới cho nông nghiệp (Bài 1)

14:29, 20/11/2017

Là tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh có tích tự nhiên hơn 2.215 km2, với địa hình thấp và phẳng, có hệ thống sông rạch phong phú nên đất đai luôn được phù sa bồi đắp. Được thiên nhiên ưu đãi nên đã tạo cho Trà Vinh một nền sản xuất nông nghiệp đa dạng và phong phú từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở cả 3 vùng nước mặn, lợ và ngọt.