• Hội nghị Văn hóa 2021: Khơi dậy khát vọng của dân tộc

    Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

    12:17 | 24-11-2021 | Văn hóa