• Kỹ thuật chăm sóc cây cam sau thu hoạch

    Cây cam sau thu hoạch cần được chăm sóc, vệ sinh, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh để cây tiếp tục phát triển và cho mùa bội thu sau.

    06:00 | 25-05-2018 | Kinh nghiệm làm ăn