• Quy định điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định số 46/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

  21:09 | 14-07-2022 | Chính sách

 • Các luật quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2020

  Từ tháng 1/2020, các luật quan trọng bao gồm: Luật Chăn nuôi 2018; Luật Trồng trọt 2018; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi năm 2019) và Luật Đầu tư công 2019 sẽ có hiệu lực.

  14:50 | 30-12-2019 | Chính sách

 • Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác trồng trọt, chăn nuôi.

  21:32 | 20-02-2019 | Chính sách

 • Lấy ý kiến doanh nghiệp về Luật Chăn nuôi (sửa đổi)

  Để hoàn thiện dự án Luật Chăn nuôi (sửa đổi), ngày 7/12, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự án luật này.

  17:09 | 07-12-2017 | Chính sách