• Khai mạc Hội chợ quốc tế đồ gỗ & mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần thứ 11

    Ngày 07/3, Hội chợ quốc tế đồ gỗ & mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần thứ 11(VIFA-EXPO 2018) do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ nghệ & Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) tổ chức chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

    17:18 | 07-03-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh