Rà phá, bom mìn trên vùng đất “dữ”

Rà phá, bom mìn trên vùng đất “dữ”

Dưới sự điều hành của Trung tâm QTMAC (Quang Tri Mine Action Center) - cơ quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đội rà phá, bom mìn BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) bất chấp mọi khó khăn để thực hiện công việc rà phá bom mìn đầy nguy hiểm trên mảnh đất Quảng Trị, mang lại sự bình yên cho người dân.

vna_potal_theo_chan_doi_ra_pha_bom_min_bac4_peacetrees_quang_tri_tren_vung_dat_“du”_7390011.jpg
Đội rà phá, bom mìn BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) triển khai, làm sạch những diện tích đất đồi tại huyện Đakrông, đem lại đất sản xuất cho nhân dân. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
vna_potal_theo_chan_doi_ra_pha_bom_min_bac4_peacetrees_quang_tri_tren_vung_dat_“du”_7389971.jpg
Đội rà phá, bom mìn BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) họp, phổ biến, quán triệt nhiêm vụ cho các thành viên trước khi thực hiện rà phá bom mìn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
vna_potal_theo_chan_doi_ra_pha_bom_min_bac4_peacetrees_quang_tri_tren_vung_dat_“du”_7390008.jpg
Đội rà phá, bom mìn BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) triển khai, làm sạch những diện tích đất đồi tại huyện Đakrông, đem lại đất sản xuất cho nhân dân. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
vna_potal_theo_chan_doi_ra_pha_bom_min_bac4_peacetrees_quang_tri_tren_vung_dat_“du”_7389999.jpg
Đội rà phá, bom mìn BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) lên đường làm sạch những vùng đất thuộc huyện Đakrông, đem lại đất sản xuất cho nhân dân. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
vna_potal_theo_chan_doi_ra_pha_bom_min_bac4_peacetrees_quang_tri_tren_vung_dat_“du”_7389977(1).jpg
Để bảo đảm các thiết bị hoạt động tốt, đúng yêu cầu về kỹ thuật và độ sâu, các máy dò đều phải được kiểm tra trước tại một khu vực kiểm tra riêng, có chôn mẫu bom mìn an toàn. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, công việc dò tìm mới được tiến hành. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
vna_potal_theo_chan_doi_ra_pha_bom_min_bac4_peacetrees_quang_tri_tren_vung_dat_“du”_7389973.jpg
Đội ra phá bom mìn luôn đảm bảo khoảng cách an toàn là 25m khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
MDUC9688.jpg
Đội trưởng đội rà phá, bom mìn BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) Trương Quang Huy là người trực tiếp lấy thông tin về vật liệu nổ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
vna_potal_theo_chan_doi_ra_pha_bom_min_bac4_peacetrees_quang_tri_tren_vung_dat_“du”_7390045.jpg
Giờ nghỉ giải lao của các thành viên đội rà phá BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) sau những giờ căng thẳng làm việc đem lại những diện tích đất sạch cho nhân dân trồng trọt, sản xuất. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Theo thống kê, sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có gần 82% tổng diện tích đất bị ô nhiễm bởi bom mìn, vật nổ. Điều đó đã tác động nặng nề đến sự phát triển của cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tới thời điểm hiện tại công tác khắc phục hậu quả bom mìn đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể như: diện tích rà phá hiện trường được 34.992 ha, số bom mìn, vật liệu nổ được phát hiện và hủy nổ an toàn 821.779 lượt, số người được nâng cao nhận thức về bom mìn 732.908 lượt.

Minh Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm