Thứ 7, 18/11/2017, 13:18 GMT+7
Dân tộc Ba Na
Video giới thiệu về dân tộc Ba Na