Thứ 6, 19/10/2018, 12:25 GMT+7
Dân tộc Ba Na
Video giới thiệu về dân tộc Ba Na