Thứ 3, 16/10/2018, 22:1 GMT+7
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Phụ nữ có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc
15:19, 21/09/2016
Ngày 21/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong suốt chặng đường lịch sử hàng ngàn năm qua, phụ nữ Việt Nam luôn góp vai trò quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Phụ nữ Việt Nam không chỉ giỏi việc nước mà còn có truyền thống đảm việc nhà, luôn nêu cao tấm gương bao dung, nhân hậu, hết lòng vì gia đình, chăm lo, gìn giữ những giá trị của người Việt được trao truyền qua hàng trăm thế hệ. Qua nhiều thế kỷ đấu tranh không ngừng, vị thế trong xã hội của người phụ nữ ngày càng được nâng cao và ghi nhận.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, thời gian tới, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần thiết thực và cụ thể hơn nữa nhằm huy động sức mạnh tối đa của phụ nữ cả nước; tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, khuyến khích hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, vận động phụ nữ tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục thực hiện tốt nhất về việc tín chấp vay vốn, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Vì vậy, thời gian tới, các cấp hội cần gắn kết với các tổ chức xã hội khác để tạo sự liên kết, huy động toàn xã hội cùng vào cuộc để xây dựng các phong trào, giúp đỡ và tôn vinh phụ nữ… Để làm tốt được điều này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, không ngừng phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau xóa đói giảm nghèo…
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, những năm qua, Hội Phụ nữ Việt Nam đã giữ vững vai trò nòng cốt của mình trong các phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trên mọi phương diện trong đời sống xã hội. Những sáng kiến, thành tựu trong nghiên cứu lao động của phụ nữ đã mang lại lợi ích to lớn trong sự phát triển chung của đất nước, góp phần thúc đẩy bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Nhiều phong trào do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đi sâu vào đời sống của phụ nữ cả nước, đặc biệt là Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", với nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã hỗ trợ 4,3 triệu lượt hộ nghèo, trong đó gần 2 triệu lượt hộ do phụ nữ làm chủ, trên 400 nghìn hộ đã thoát nghèo, xây dựng được gần 2.300 mô hình HTX....
 
Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chị em là một lực lượng nòng cốt trong xã hội nhưng lại là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi do gánh nặng trong công việc, gia đình... Vấn đề về bất bình đẳng giới đã được quy định rõ trong Hiến pháp và Nghị quyết, tuy nhiên chưa hề có chế tài nào để xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện. Thực tế cho thấy, tỷ lệ chị em được quy hoạch, tham gia vào công tác quản lý còn rất thấp là một trong những khó khăn trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ. Trong khi đó, quá trình hội nhập đang đặt ra nhiều thách thức cho lao động nữ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
 
Tại buổi làm việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy địa phương quan tâm, tạo điều kiện quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng để cán bộ nữ có cơ hội phấn đấu, vươn lên; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến với Ban soạn thảo, bổ sung thành phần tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong Ban soạn thảo, tổ biên tập đối với những dự án Luật liên quan trực tiếp tới quyền lợi của phụ nữ và bình đẳng giới…/.
Đỗ Bình (TTXVN)
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: